Image Alt

Pohodová Florida / Beach life

Pohodová Florida / Beach life

Majitelia si želali v centrálnom priestore víkendového domu uplatniť viaceré funkcie. Miestnosť bola preto nenásilne rozdelená na dve zóny – jedálenskú a relaxačnú. Téma celého priestoru je more a pohodový plážový život.